Robert F. Barkowski

Pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim: mediewistyka, historia Europy w średniowieczu.
Kontakt: rfb@robert-barkowski.com | Pytania, opinie i dyskusje na temat książek: follow on facebook | follow on twitter

Książki:

Robert F. Barkowski: Die Piasten und die Anfänge des polnischen StaatesZapowiedź: › Die Piasten und die Anfänge des polnischen Staates | Parthas Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-86964-101-0

Ilustrowana historia polańskiej dynastii Piastów (przełom IX/X wieku-1370), która zjednoczyła wszystkie polskie plemiona pod jednym berłem i stworzyła Polskę - niezawisłe państwo wczesnofeudalne z własną instytucją Kościoła katolickiego, silną armią i rodzimą monarchią dziedziczną. Dzieje dynastii od Siemowita, Lestka i Siemomysła poprzez Mieszka I do Kazimierza Wielkiego, ukazane na tle zmiennych losów Polski. Powiązania Piastów z innymi dynastiami Europy. Książka ma przybliżyć niemieckiemu Czytelnikowi historyczne początki Polski i losy jednej z najważniejszych dynastii średniowiecza.

Lechowe Pole 955Lechowe Pole 955 | Bellona, Warszawa 2016, ISBN 9788311-14231-2

Książka z serii "Historyczne Bitwy", omawia w sposób popularnonaukowy przyczyny i przygotowania, przebieg oraz skutki i następstwa bitwy stoczonej 10 sierpnia 955 roku na Lechowym Polu pomiędzy rycerstwem zjednoczonych księstw niemieckich (wspomaganych przez legiony czeskie i oddziały połabskie) a węgierskimi wojownikami. Hufce lekko- i ciężkozbrojnej jazdy dowodzone przez niemieckiego króla Ottona I przeciwko konnym łucznikom i piechocie z węgierskim wodzem Bulcsú na czele. Bitwa przeszła do historii jako jedna z ważniejszych w dziejach Europy.

Tajemnice początków państwa polskiego - 966Tajemnice początków państwa polskiego - 966 | Bellona, Warszawa 2016, ISBN 978-83-11-13904-6

Książka opisująca początki państwa polskiego w kontekście barwnego i pasjonującego tła historycznego tamtych czasów. Giecz, Gniezno i Poznań w Wielkopolsce, słowiańscy wodzowie z plemienia Polan, dynastia Piastów, chrystianizacja Polski w 966 roku. Mieszko I i Bolesław Chrobry zakończyli proces tworzenia państwa polskiego w granicach zbliżonych do obecnych, obejmujących: Wielkopolskę, Małopolskę, Śląsk, Mazowsze, Pomorze (Gdańsk, Szczecin, Wolin) i Ziemię Lubuską.

Poitiers 732Poitiers 732 | Bellona, Warszawa 2016, ISBN 978-83-11-14104-9

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia genezę, przebieg i skutki bitwy pod Poitiers, stoczonej w 732 roku pomiędzy Frankami pod dowództwem majordoma Karola Młota a armią muzułmańską z Abd ar-Rahmanem na czele, namiestnikiem Półwyspu Iberyjskiego Al-Andalus. Bitwa zakończyła się kompletnym zwycięstwem wojowników przybyłych z wielu części Europy (Europenses) nad Arabami i Berberami.

Połabie 983Połabie 983 | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13913-8

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia zryw niepodległościowy plemion słowiańskich na Połabiu w 983 roku. Publikacja opisuje temat wyczerpująco w oparciu o źródła pisane i opracowania wybitnych historyków. Słowianie połabscy odnieśli wspaniałe zwycięstwo, zdruzgotali wszystkie niemieckie garnizony i wyrzucili Niemców na ponad 150 lat poza Łabę. Dwie pradawne słowiańskie twierdze, Brenna (Brandenburg) i Hobolin (Havelberg) wróciły ponownie pod kontrolę prawowitych władców Księstwa Stodorańskiego - z których pierwszy potwierdzony źródłowo Drogowit paktował już w 738 roku z Karolem Młotem.

Słowianie połabscy. Dzieje zagładySłowianie połabscy. Dzieje zagłady | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13741-7

Książka opisująca polityczną historię Słowian połabskich zamieszkujących tereny między rzekami Łabą i Odrą. Obszerna publikacja, wartościowa merytorycznie, skrupulatnie oparta na źródłach pisanych i opracowaniach wybitnych historyków. Ukazuje kolejno jak Słowianie zajęli tereny między Odrą i Łabą pod koniec VI wieku, jak podzielili się na państwa i księstwa i jak walczyli o przetrwanie, głównie przeciwko ekspansji niemieckiej. Setki wojen, bitew, oblężeń owiniętych namiętnościami, porażkami i triumfami.

Crotone 982Crotone 982 | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13732-5

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia przyczyny, przebieg i skutki bitwy stoczonej 15 lipca 982 roku pod Crotone, w Kalabrii na południu Italii, pomiędzy rycerstwem chrześcijańskiej Europy a inwazyjną armią kalifatu Fatymidów i emiratu Sycylii. W bitwie tej cesarz Otto II na czele 18 000 jazdy pancernej starł się z 25 000 muzułmańskich wojowników, pragnących zawładnąć Italią. W tym epicznym starciu wykrwawione rycerstwo Europy bitwę przegrało, ale powstrzymało ekspansję emira na Italię.

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten EuropaDie Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa | Parthas Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86964-073-0

Ilustrowana historia saskiej dynastii Ottonów/Liudolfingów (919-1024), która zjednoczyła germańskie szczepy pod jednym berłem i stworzyła cesarstwo niemieckie, największe państwo w średniowiecznej Europie. Cesarstwem przez 8 lat władała pochodząca z Bizancjum cesarzowa Theophanu, chcąca stworzyć Europę bez etnicznej dominacji i ekonomicznej arogancji państw silniejszych i bogatszych. Koncepcję matki kontynuował cesarz Otto III, m. in. ustanawiając Bolesława Chrobrego władcą nad całą Słowiańszczyzną zachodnią.