Robert F. Barkowski

Pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim: mediewistyka, historia Europy w średniowieczu.
Kontakt: rfb@robert-barkowski.com
Pytania, opinie i dyskusje na temat książek: na facebooku follow on facebook

Książki:

Robert F. Barkowski: Die Piasten und die Anfänge des polnischen StaatesZapowiedź: › Die Piasten und die Anfänge des polnischen Staates | Parthas Verlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-86964-101-0

Ilustrowana historia polańskiej dynastii Piastów (przełom IX/X wieku-1370), która zjednoczyła wszystkie polskie plemiona pod jednym berłem i stworzyła Polskę - niezawisłe państwo wczesnofeudalne z własną instytucją kościoła katolickiego, silną armią i rodzimą monarchią dziedziczną.

Robert F. Barkowski: Tajemnice początków państwa polskiego - 966Tajemnice początków państwa polskiego - 966 | Bellona, Warszawa 2016, ISBN 978-83-11-13904-6

Książka opisująca początki państwa polskiego w kontekście barwnego i pasjonującego tła historycznego tamtych czasów. Giecz, Gniezno i Poznań w Wielkopolsce, słowiańscy wodzowie z plemienia Polan, dynastia Piastów, chrystianizacja Polski w 966 roku.

Robert F. Barkowski: Poitiers 732Poitiers 732 | Bellona, Warszawa 2016, ISBN 978-83-11-14104-9

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia genezę, przebieg i skutki bitwy pod Poitiers, stoczonej w 732 roku pomiędzy Frankami pod dowództwem majordoma Karola Młota a armią muzułmańską z Abd ar-Rahmanem na czele, namiestnikiem Półwyspu Iberyjskiego Al-Andalus.

Robert F. Barkowski: Połabie 983Połabie 983 | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13913-8

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia zryw niepodległościowy połabskich plemion słowiańskich w 983 roku. Publikacja opisuje temat wyczerpująco w oparciu o źródła pisane i opracowania wybitnych historyków.

Robert F. Barkowski: Słowianie połabscy. Dzieje zagładySłowianie połabscy. Dzieje zagłady | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13741-7

Książka opisująca polityczną historię Słowian połabskich zamieszkujących tereny między rzekami Łabą i Odrą. Obszerna publikacja, wartościowa merytorycznie, skrupulatnie oparta na źródłach pisanych i opracowaniach wybitnych historyków.

Robert F. Barkowski: Crotone 982Crotone 982 | Bellona, Warszawa 2015, ISBN 978-83-11-13732-5

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia przyczyny, przebieg i skutki bitwy stoczonej 15 lipca 982 roku pod Crotone, w Kalabrii na południu Italii, pomiędzy rycerstwem chrześcijańskiej Europy a inwazyjną armią kalifatu Fatymidów i emiratu Sycylii.

Robert F. Barkowski: Die Ottonen und das Konzept eines vereinten EuropaDie Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa | Parthas Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-86964-073-0

Ilustrowana historia saskiej dynastii Ottonów/Liudolfingów (919-1024), która zjednoczyła germańskie szczepy pod jednym berłem i stworzyła cesarstwo niemieckie, największe państwo w średniowiecznej Europie.