Robert F. Barkowski

Pisarz, autor książek historycznych: historia Europy. follow auf Facebook

Wydawnictwa: › Bellona | › Parthas

Die Piasten und die Anfänge des polnischen Staates

Die Piasten und die Anfänge des polnischen Staates

(Zapowiedź) Parthas Verlag, Berlin 2017
ISBN 978-3-86964-101-0

Ilustrowana historia rodzimej słowiańskiej dynastii Piastów, która począwszy od poprzedników Mieszka I w drugiej połowie X wieku aż do króla Kazimierza Wielkiego w 1380 roku stworzyła i rządziła Polską.

Historia wojen gdańskich

Historia wojen gdańskich

(Zapowiedź) Bellona, Warszawa 2017
ISBN 978-83-11-14343-2

Gdańsk, miasto o słowiańskich korzeniach, zawsze powracające do Polski. W przeciągu swej ponad 1000-letniej historii stał się tyglem i ostoją dwóch wielkich kultur, polskiej i niemieckiej. Historię Gdańska wypełniają konflikty zbrojne.

Lechowe Pole 955

Lechowe Pole 955

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 9788311-14231-2

Książka z serii "Historyczne Bitwy", na temat bitwy stoczonej 10 sierpnia 955 roku na Lechowym Polu pomiędzy rycerstwem niemieckim (wspomaganych przez legiony czeskie i oddziały połabskie) dowodzonym przez króla Ottona I a Węgrami z wodzem Bulcsú na czele.

Tajemnice początków państwa polskiego - 966

Tajemnice początków państwa polskiego - 966

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 978-83-11-13904-6

Początki państwa polskiego w kontekście barwnego i pasjonującego tła historycznego X wieku. Plemię Polan, dynastia Piastów, chrystianizacja Polski w 966 roku. Mieszko I i Bolesław Chrobry zakończyli proces tworzenia Polski w granicach zbliżonych do obecnych.

Poitiers 732

Poitiers 732

Bellona, Warszawa 2016
ISBN 978-83-11-14104-9

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia bitwę stoczoną pod Poitiers w 732 roku pomiędzy Frankami pod dowództwem Karola Młota a muzułmanami z emirem Abd ar-Rahmanem na czele. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Franków i odparciem inwazji Islamu na Europę.

Połabie 983

Połabie 983

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13913-8

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia zryw niepodległościowy plemion słowiańskich na Połabiu w 983 roku. Słowianie połabscy odnieśli wspaniałe zwycięstwo, zdruzgotali wszystkie niemieckie garnizony i wyrzucili Niemców na ponad 150 lat poza Łabę.

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

Słowianie połabscy. Dzieje zagłady

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13741-7

Książka opisuje polityczną historię Słowian połabskich zamieszkujących od VI w. tereny Łabą i Odrą. Przedstawione chronologicznie dzieje Słowian na Połabiu na tle konfliktów zbrojnych zakończone ich wynarodowianiem poprzez brutalną i agresywną germanizację.

Crotone 982

Crotone 982

Bellona, Warszawa 2015
ISBN 978-83-11-13732-5

Książka z serii "Historyczne Bitwy" omawia przyczyny, przebieg i skutki bitwy stoczonej 15 lipca 982 roku pod Crotone w Kalabrii na południu Italii, pomiędzy rycerstwem chrześcijańskiej Europy z cesarzem Ottonem III na czele a inwazyjną armią muzułmanów z Sycylii.

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa

Die Ottonen und das Konzept eines vereinten Europa

Parthas Verlag, Berlin 2014
ISBN 978-3-86964-073-0

Ilustrowana historia dynastii Ottonów w latach 919-1002/1024 którzy stworzyli cesarstwo niemieckie. Losy cesarzowej Theophanu i koncepcji Europy bez dominacji narodów silniejszych i arogancji bogatszych.